Otvaranje stranice

Borba 2017 su blog-novine osnovane suradnjom četiri studenta: Dejan, Andrea, Aleksandar i Petar. U novinama će se iznositi vijesti kao izvještaji o događajima, činjenicama i stajalištima koja zanimaju sadašnjicu. Komentarisati ćemo i ocjenjivati političku situaciju u svijetu. Iznositi ćemo subjektivno mišljenje i analizirati svakodnevni život.

TEMA: OPĆE
21.3.2019. u 23:23

Ponekad ćemo iznositi polemike o pojavama općeg ili osobnog interesa. Davati ćemo portrete osoba koje su stvarale povijest ili koje igraju ulogu u ovim trenucima. I kao zadnje recenzije s našim kritičkim prosudbama. Novine „naginju lijevo“ ali sve zavisi od autora i ko god želi da diskutuje je dobrodošao.


Zašto "Borba"?

Borba bile su dnevne novine koje su izlazile u nekadašnjoj Jugoslaviji od 1944. - 1991. Nakon raspada Jugoslavije novina je ukinuta a poduzeće privatizirano. Borba 2017 nastavlja njihov san iznoseći vijesti i mišljenja na tri različita jezika sa našeg područja kao i sa svih dijelova svijeta.


Prijava
Ili napravi svoj račun ovdje.
jugoslaven.com

© Zaštita autorskih prava Borba 2017

Kontakti

  • kontakti@borba2017.com
  • mediji@borba2017.com
  • pomoc@borba2017.com

Mediji

Vanjske veze